Carrywater - business architects

Opracowanie i wdrożenie metodyki zarządzania programami

Wyzwanie

W każdej organizacji prowadzone są bardziej lub mniej złożone są projekty. Nie każda jednak organizacja posiada jednolity standard zarządzania projektami.

W wielu przypadkach brak odpowiednich procedur powoduje, że każdy kierownik projektu prowadzi swoje projekty według własnej koncepcji, nie korzystając przy tym z dobrych praktyk. Wypracowuje indywidualne sposoby współpracy z organizacją, które nie są utrwalane i przekazywane, a to powoduje, że każda kolejna osoba staje przed tym samym wyzwaniem. Przebieg projektów jest w niewielkim stopniu powtarzalny, utrudniona jest ich kontrola, a przede wszystkim usprawnianie. W konsekwencji występują opóźnienia i przekroczenia budżetu.

Odpowiedź Carrywater

Opracowujemy metodykę zarządzania projektami dopasowaną do potrzeb organizacji. Pracując nad metodyką wykorzystujemy elementy światowych standardów zarządzania projektami PMI PMBOK lub PRINCE2 lub wypracowane przez nas podejście Carrywater Framework for Project Management adresujące najczęściej identyfikowane na polskim rynku problemy w obszarze zarządzania projektami.

Projektując metodykę zarządzania projektami pracujemy nad:

  • ujednoliceniem mechanizmów zarządzania, kontroli i oceny projektów,
  • zapewnieniem spójności i zestandaryzowaniem procesów planowania, realizacją i kontroli projektów,
  • zdefiniowaniem lub dostosowaniem procesów operacyjnych (zakupowych, budżetowych, kontrolingowych) tak, aby wspierały proces zarządzania projektem,
  • skonstruowaniem system raportowania dostarczającego informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych.

Wartość rozwiązania

Wdrożona przez Carrywater metodyka zapewnia przejrzysty, usystematyzowany sposób zarządzania projektami w organizacji. W efekcie kierownictwo firmy uzyskuje lepszą kontrolę nad realizowanymi projektami, co redukuje ryzyko przekraczania budżetów i terminów, jak również niedostarczenia w ramach projektów spodziewanych rezultatów biznesowych.

Produkty

  • Metodyka zarządzania projektami
  • Narzędzia wspomagające zarządzanie projektami: rozwiązanie informatyczne, szablony dokumentów

polecamy: