Carrywater - business architects

Wdrażanie kultury lean management

Wyzwanie

Często zdarza się, że pomimo poprawnego wdrożenia zarządzania procesowego, w organizacji nadal obserwowane są negatywne skutki realizacji bieżących zachowań i czynności pracowniczych. Są to nieefektywności niemożliwe do wychwycenia w ramach analizy procesów.

Brak zaangażowania pracowników w identyfikowanie codziennych nieefektywności oraz w inicjatywy poprawy efektywności pracy jest często istotną barierą uniemożliwiającą podnoszenie skuteczności zarządzania procesowego.

Odpowiedź Carrywater

Jedyną skuteczną metodą, stosowaną przez nas w sytuacjach braku zaangażowania pracowników w poprawę efektywności jest podejście lean management. Stosując naszą metodę odwołujemy się – w obszarze kultury organizacyjnej – do dobrych praktyk dotyczących motywowania pracowników do inicjowania przedsięwzięć doskonalących, komunikacji wizualnej, zarządzania czasem, dostosowywania form przekazu do oczekiwań adresatów, budowania odpowiednich relacji przełożony–pracownik.

Sami stosujemy i uczymy naszych Klientów stosować techniki i narzędzia pozwalające mapować strumień wartości (w oparciu o zdefiniowane procesy). Wdrażamy do użycia technikę 5why oraz Ishikawa (diagramy rybiej ości) jako wiodące metody analizy przyczyn niedoskonałości procesów.

Lean Management traktujemy przede wszystkim jako filozofię i kulturę organizacyjną stanowiąca doskonałe środowisko dla firm zarządzanych procesowo. Podstawowe przesłanie Lean Management to ciągłe dążenie do doskonałości oraz skupienie się na potrzebach klienta.

Nasza wartość dla Klienta

Dzięki zastosowaniu naszego podejścia i wymienionych wyżej technik, dokonujemy w organizacji Klienta zmiany „mentalności” organizacyjnej i budujemy świadomość, że każdy pracownik ma wpływ na kształt procesów w swojej firmie.

Uwalniamy w organizacji ogromny potencjał i kreatywność, które materializują się w postaci zwiększonej efektywności.

Produkty prac

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Opis zasad i narzędzi lean management wdrożonych w organizacji