Carrywater - business architects

Telekomunikacja i media

 • Wspieramy wdrożenia systemów CRM i billing
  • Opracowujemy analizę przedwdrożeniową
  • Tworzymy architekturę biznesową i techniczną
  • Zarządzamy projektem/programem wdrożeniowym
  • Wspieramy wdrożenie analityczno-architektoniczne
  • Definiujemy/optymalizujemy procesy sprzedaży usług i obsługi klienta
  • Opracowujemy strategię wdrożenia i roll-out systemu CRM
 • Badamy ergonomię, użyteczność i spójność kanałów kontaktu z klientem (User Experience)
 • Opracowujemy strategię IT oraz wspieramy jej wdrożenie
 • Optymalizujemy działanie organizacji IT – wdrażamy zasady IT Governance
 • Budujemy i wdrażamy metodykę zarządzania projektami oraz zasady zarządzania wymaganiami biznesowymi i releasowania wdrożeń
 • Zarządzamy projektami z obszaru regulatora rynku

polecamy: