Carrywater - business architects

Zarządzanie energią

Efektywne zarządzanie energią w bieżących realiach rynkowych może stanowić przewagę konkurencyjną. Nie tylko prowadzi do obniżenia kosztów traktowanych dotychczas jako koszt stały, ale przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych pozytywnie oddziałuje na wizerunek firmy.

Pomagamy naszym Klientom w sposób systemowy podejść do wdrożenia efektywności energetycznej. Nasze wsparcie obejmuje takie elementy jak: identyfikacja źródeł oszczędności, działania optymalizacyjne oraz stałe monitorowanie osiąganych korzyści.

Zapewniamy także doradztwo w procesie ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie stymulujące różnorodne aktywności podmiotów na rzecz zmniejszenia energochłonności gospodarki i emisji dwutlenku węgla.