Carrywater - business architects

Ocena architektury systemów IT

Wyzwanie

W każdej organizacji zmieniają się cele strategiczne i operacyjne oraz funkcjonujące w niej procesy. Nierzadko okazuje się, że zdefiniowana architektura IT przestała za tymi zmianami podążać – nie wspiera lub nieefektywnie wspiera cele biznesowe. W takiej sytuacji organizacja potrzebuje oceny dopasowania architektury IT do aktualnie wspieranych procesów biznesowych oraz weryfikacji jej gotowości do wspierania planowanych zmian.

Odpowiedź Carrywater

Przeprowadzamy ocenę architektury systemów IT pod kątem:

  • wspierania aktualnie funkcjonujących procesów biznesowych,
  • gotowości do wspierania planowanych procesów biznesowych,
  • otwartości na przyszłe zmiany wynikające z celów strategicznych określonych w strategii biznesowej i strategii IT.

Oceniamy także stopień integracji środowiska IT w organizacji oraz jego efektywność kosztową.

Prowadzone przez nas audyty mogą mieć charakter jednorazowy lub cykliczny.

Wartość dla Klienta

W wyniku naszych prac przedsiębiorstwo uzyskuje obiektywną ocenę obecnej architektury IT wraz z rekomendacją kierunków jej rozwoju, który zapewni lepsze wsparcie dla procesów biznesowych i większą otwartość na przyszłe zmiany.

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Raport z audytu architektury IT
  • Rekomendacja kierunków rozwoju architektury IT

Ta usługa dotyczy obszaru: