Carrywater - business architects

Optymalizacja procesu zakupu energii

Wyzwanie

Zmiany na rynku energii, w tym jego liberalizacja i wzrost cen umożliwiły i zmotywowały organizacje do poszukiwania oszczędności poprzez optymalizację procesu zakupu energii.

Odpowiedź Carrywater

Carrywater proponuje kompleksową analizę istniejącego w organizacji procesu zakupu i zużycia energii oraz przygotowania rekomendacji działań optymalizacyjnych.

Propozycje zmian mogą wskazywać na następujące obszary:

 • zakupu energii na uwolnionym rynku, w tym:
  • przeprowadzenie procesu ofertowania oraz negocjacji ze sprzedawcami energii,
  • rozdzielenie umów kompleksowych i zawarcie umów sprzedaży oraz dystrybucji,
  • utworzenie i zarządzanie grupą zakupową,
  • konsolidacja faktur z zakładów energetycznych,
 • optymalizacji parametrów zakupu energii, w tym dostosowania odpowiednich grup taryfowych oraz wielkości mocy zamówionej,
 • dostosowania układów pomiarowych.

Wartość dla Klienta

Na podstawie analizy rzeczywistych potrzeb organizacji i profilu zużycia energii, a nie jedynie porównania cenników sprzedawców rekomendujemy i przeprowadzamy zmianę dostawcy energii i warunków handlowych, generując długookresowe korzyści dla organizacji.

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

 • Umowy na zakup energii od nowego lub dotychczasowego sprzedawcy energii po korzystniejszych cenach
 • Utworzona grupa zakupowa
 • Zoptymalizowane parametry zakupu energii
 • Zmodernizowane układy pomiarowe

Ta usługa dotyczy obszaru: