Carrywater - business architects

Energetyka i przemysł

 • Pomagamy redukować straty handlowe wynikające z nielegalnego poboru energii elektrycznej. Wspieramy wdrożenia systemów CRM i billing
  • Opracowujemy analizę przedwdrożeniową
  • Tworzymy architekturę biznesową i techniczną
  • Zarządzamy projektem/programem wdrożeniowym
  • Wspieramy wdrożenie analityczno-architektoniczne
  • Definiujemy/optymalizujemy procesy sprzedaży usług i obsługi klienta
  • Opracowujemy strategię wdrożenia i roll-out systemu CRM
 • Budujemy i wdrażamy metodykę zarządzania projektami inwestycyjnymi
 • Opracowujemy strategię IT oraz wspieramy jej wdrożenie
 • Definiujemy i wspieramy wdrożenie procesów zakupu usług IT

polecamy: