Carrywater - business architects

Audytor bezpieczeństwa systemów IT

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów IT obejmującego ocenę aktualnego stanu bezpieczeństwa IT, analizę przyczyn problemów i rekomendację działań mających na celu poprawę aktualnego poziomu bezpieczeństwa.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która dostrzega problemy związane z bezpieczeństwem swoich systemów IT i potrzebuje je zdiagnozować przy pomocy zewnętrznego audytora.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: