Carrywater - business architects

Operacjonalizacja strategii IT

Wyzwanie

Podstawowym zadaniem zarządu organizacji, w którym powinna go wspierać kadra menedżerska jest realizacja celów strategicznych. Osiągnięcie takich celów wymaga poprawnego zdefiniowania działań operacyjnych i projektów, których rezultaty wpływają na końcowy sukces zarządu i całej organizacji.

Zdarza się jednak, że w organizacji brakuje czasu, kompetencji, doświadczenia lub po prostu świeżego spojrzenia, co pozwala na takie zdekomponowanie celów strategicznych, że ich realizacja jest w ogóle możliwa.

Odpowiedź Carrywater

Dokonujemy dekompozycji celów strategicznych. Definiujemy kierunki działań usprawniających operacje przedsiębiorstwa w obszarze IT.

Prowadzone przez nas prace planistyczne pozwalają poprawnie zdefiniować zakresy i inne parametry projektów wdrożeniowych i utrzymaniowych, w tym również ich budżety.

Opracowujemy zasady komunikacji i komunikaty do organizacji IT, które zapewniają zaangażowanie pracowników utrzymania i rozwoju w realizację celów cząstkowych wpływających na cele strategiczne całego przedsiębiorstwa

Wartość dla Klienta

Zoperacjonalizowanie strategii IT z pomocą Carrywater gwarantuje, że organizacja w sposób kompletny zapewnienia funkcjom biznesowym warunki do realizacji celów strategicznych firmy. Uruchomione projekty lub działania optymalizacyjne są realizowane w sposób efektywny kosztowo i skuteczny.

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Definicje projektów, których cele wpływają na realizację celów strategicznych IT
  • Definicje działań optymalizacyjnych dla organizacji IT


Ta usługa dotyczy obszaru: