Carrywater - business architects

Projektowanie i parametryzacja systemów IT

Wyzwanie

Wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć organizacja po wyborze rozwiązania IT jest skuteczne i efektywne kosztowo przeprowadzenie procesu wdrożenia. Pojawia się konieczność zaangażowania do projektu wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników. Brak takich zasobów może istotnie podnieść ryzyko niepowodzenia i zmniejszyć wartość osiągniętych efektów biznesowych.

Odpowiedź Carrywater

Oferujemy wsparcie w przeprowadzeniu wdrożenia systemu IT. Przejmujemy – w uzgodnionym zakresie – odpowiedzialność za powodzenie wdrożenia, które definiujemy jako zgodność systemu z wymaganiami funkcjonalnymi i zapisami umowy z dostawcą rozwiązania.

Do realizacji projektu dedykujemy zespół składający się z doświadczonych specjalistów dysponujących kompetencjami wymaganymi do zapewnienia skutecznego wdrożenia systemu.

Przeprowadzamy szczegółowa analizę i weryfikujemy projekt architektury systemu. Nadzorujemy lub samodzielnie realizujemy prace obejmujące: projektowanie, implementację, konfigurację i parametryzację systemu. Dbamy, aby wdrożenie zostało zrealizowane w założonym czasie i budżecie, a system był w zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi.

Wartość dla Klienta

W efekcie naszych prac organizacja ma zapewnione skuteczne wdrożenie systemu IT bez konieczności angażowania lub z ograniczonym zaangażowaniem własnych zasobów. Uzyskuje gwarancję wdrożenia systemu informatycznego zgodnego z założonymi wymaganiami funkcjonalnymi w założonym czasie i budżecie.

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Projekt systemu informatycznego
  • Dokumentacja użytkownika
  • Dokumentacja powdrożeniowa

Ta usługa dotyczy obszaru: