Carrywater - business architects

Podniesienie poziomu dojrzałości projektowej organizacji

Wyzwanie

Efektywne prowadzenie projektów jest coraz istotniejsze dla wielu organizacji. Niektóre z nich przeprowadziły ocenę dojrzałości projektowej, raport jednak pokazał, że poziom dojrzałości jest niższy niż oczekiwano. Audytorzy zwrócili kierownictwu uwagę na pojawiające się problemy. Zarekomendowali działania prowadzące do podniesienia efektywności. Rekomendacje trzeba teraz przełożyć na konkretne działania.

Odpowiedź Carrywater

W oparciu o informacje i rekomendacje zawarte w Raporcie z oceny dojrzałości projektowej opracowujemy szczegółowy plan działań prowadzących do zwiększenia efektywności organizacji w tym obszarze.

Po uzgodnieniu i zaakceptowaniu planu działań udzielamy wsparcia operacyjnego w jego wdrożeniu, aż do czasu osiągnięcia satysfakcjonujących, wcześniej zdefiniowanych, wyników.

Podniesienie dojrzałości projektowej może wymagać przeszkolenia pracowników z zarządzania projektami. Przygotowujemy i przeprowadzamy szkolenia uwzględniające zindywidualizowane potrzeby organizacji.

Wartość rozwiązania

W efekcie naszych prac w organizacji wzrasta poziom dojrzałości projektowej, dzięki czemu zwiększa się efektywność realizacji projektów, a organizacja jest przygotowana na obsługę większej liczby, bardziej skomplikowanych projektów, programów lub portfeli projektów.

Produkty


W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Plan podniesienia poziomu dojrzałości projektowej organizacji
  • Raporty z postępów wdrożenia
  • Raport końcowy z realizacji wdrożenia
  • Szkolenia dla pracowników