Carrywater - business architects

Ocena dojrzałości projektowej organizacji

Wyzwanie

Wiele organizacji ma świadomość korzyści wynikających z prawidłowego zarządzania projektami, wdrożyły odpowiednie mechanizmy i zdobyły już doświadczenia w tym obszarze.

Z czasem jednak rośnie skala, złożoność i wartość prowadzonych projektów, pojawiają się grupy projektów powiązanych. Kierownictwo zadaje sobie pytanie, czy organizacja realizuje projekty w sposób efektywny, czy poradzi sobie z rosnącą liczbą projektów, na ile jest dojrzała projektowo?

Odpowiedź Carrywater

Przeprowadzamy ocenę dojrzałości projektowej organizacji w oparciu o aktualnie obowiązujące standardy, np.: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)®, Capability Maturity Model Integration (CMMI), OGC P3M3.

W trakcie procesu ewaluacji, badamy m.in.:

  • czy i jak funkcjonują procesy zarządzania projektami i programami,
  • czy projekty prowadzone są zgodnie z ustaloną metodyką,
  • czy organizacja kończy prowadzone projekty lub programy z sukcesem,
  • czy menedżerowie pracują reaktywnie czy proaktywnie,
  • czy harmonogramy i budżety projektów są przekraczane,
  • czy w projektach powstają produkty o zakładanej jakości.

Określamy aktualny poziom dojrzałości. Jeśli jest on niezgodny z oczekiwanym – rekomendujemy działania mające na celu osiągnięcie poziomu docelowego.

W ramach odrębnej usługi – Podniesienie poziomu dojrzałości projektowej organizacji – Carrywater proponuje wypracowanie szczegółowego planu działań prowadzących do podniesienia poziomu dojrzałości organizacji, z opcją przeprowadzenia szkoleń.

Wartość rozwiązania

W wyniku naszej pracy kierownictwo uzyskuje informację, czy organizacja poradzi sobie z rosnącą liczbą złożonych projektów czy też potrzebne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie poziomu dojrzałości projektowej. Dowiaduje się również czy możliwe są usprawnienia, które pozwolą na bardziej efektywną realizację celów stawianych projektom, programom lub portfelom projektów, a tym samym minimalizację ryzyka ich niepowodzenia.

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Raport z oceny dojrzałości projektowej organizacji