Carrywater - business architects

Pomysł na Venture

Innowacyjny program Carrywater - Pomysł na Venture

Zgodnie z naszą misją angażujemy się w osiąganie ambitnych celów, stosując przy tym innowacyjne podejście do zarządzania obecnym i przyszłym biznesem. Aby jak najskuteczniej ją realizować, zainicjowaliśmy program Pomysł na Venture, w ramach którego wdrażamy nowe innowacyjne projekty we współpracy z ich pomysłodawcami.

Celem programu jest identyfikowanie, promowanie oraz wdrażanie przedsięwzięć, koncepcji lub rozwiązań o charakterze innowacyjnym, które budują wartość poprzez optymalizacje biznesu lub generowanie nowych źródeł przychodów.

Na jakie projekty czekamy?

W centrum zainteresowania programu Pomysł na Venture znajdują się projekty osadzone w obszarach nowych technologii oraz usług profesjonalnych, m.in. konsultingu IT i zarządzania złożonymi projektami.

Do udziału w programie szczególnie zachęcamy pomysłodawców projektów z zakresu: technologii i aplikacji mobilnych, budowy i udostępniania baz wiedzy oraz know-how, usług aplikacyjnych cloud, pozyskiwania i zarządzania informacją, rozwiązań opartych na mechanizmach społecznościowych. W obszarze naszych zainteresowań leżą również projekty branżowe, związane z usprawnieniami, optymalizacją procesów i innowacjami w branży telekomunikacyjnej i energetycznej. Dla branży energetycznej mogą to być na przykład projekty dotyczące mikrogeneracji, optymalizacji użycia energii, eliminacji strat oraz smart grid.

Dotychczasowe doświadczenie Carrywater w projektach prowadzonych dla wiodących koncernów telekomunikacyjnych i energetycznych, a także sukces rynkowy firm portfelowych Carrywater: Tequila Mobile, Wisdio, NetTeam Solutions i Information Market pozwala wybranym w programie projektom zapewnić eksperckie wsparcie i staje się gwarantem ich sukcesu.

Co można zyskać, zgłaszając pomysł do Carrywater?

Każdy, kto ma nowy, autorski pomysł na produkt, usługę, czy start-up, lecz brakuje mu zasobów na samodzielną realizację projektu, może wypełnić formularz zgłoszeniowy i zostać naszym biznesowym partnerem.

Najciekawsze projekty, po dokonaniu dwuetapowej analizy biznesowej oraz po pomyślnym zakończeniu procesu negocjacji, mogą być skomercjalizowane i wprowadzone na rynek ze wsparciem ze strony Grupy, współpracujących funduszy venture capital oraz zainteresowanych projektem klientów Carrywater.

Zakres wsparcia dla wybranych projektów może obejmować, m.in.:

  • zweryfikowany i opisany model biznesowy,
  • organizację i zarządzanie,
  • doradztwo biznesowe,
  • finansowanie,
  • wsparcie technologiczne,
  • zaplecze i infrastrukturę,
  • obsługę prawną i księgową,
  • promocję pomysłu w adekwatnej skali, także globalnej.

Gwarantujemy uczestnikom programu zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji przekazanych w zgłoszeniu (zobacz Regulamin programu).

Program Pomysł na Venture jest rozwinięciem działającego z powodzeniem w Carrywater wewnętrznego procesu generowania nowych pomysłów iGen, w ramach którego angażujemy naszych konsultantów w proces definiowania i planowania innowacji. Wdrażanie takich przedsięwzięć możliwe jest z kolei dzięki naszemu nowatorskiemu podejściu Carrywater Ventures, które pozwala nam realizować projekty „pod klucz” – od pomysłu do skutecznego funkcjonowania na rynku.

Twórcza praca nad nowymi pomysłami oraz inicjatywa w ich wdrażaniu zaowocowały już m.in. powstaniem w ramach naszej grupy dwóch spółek – Tequila Mobile oraz Wisdio.

Pomysł na Venture

Wdrażamy innowacyjne projekty we współpracy z ich pomysłodawcami!

Zgłoś Venture

polecamy: