Carrywater - business architects

Definiowanie potrzeb biznesowych i wymagań funkcjonalnych dla systemów IT

Wyzwanie

Częstą przyczyną porażki wdrożenia systemów informatycznych są błędy w definiowaniu i dokumentowaniu potrzeb biznesowych oraz wymagań funkcjonalnych. Są to czynności, które rzutują na zakres, harmonogram i budżet wdrożenia, a także na fakt, czy nowy system będzie spełniał oczekiwania użytkowników i czy w ogóle będzie używany.

Definiowanie i dokumentowanie potrzeb oraz wymagań funkcjonalnych jest czynnością wymagającą nie tylko znajomości biznesu, który będzie wspierany przez nowy system, ale także najlepszych praktyk działania liderów branż oraz posiadania odpowiedniego warsztatu, doświadczenia i znajomości narzędzi. Takich umiejętności i wiedzy zwykle brakuje w organizacjach, w których realizowane jest wdrożenie systemu.

Odpowiedź Carrywater

Wypracowana przez nas metoda definiowania wymagań funkcjonalnych dla systemów IT zakłada ich bezpośrednie odniesienie do modelu procesów biznesowych organizacji.
Wymagania funkcjonalne zbieramy podczas wywiadów i warsztatów z kluczowymi użytkownikami planowanych do wdrożenia systemów informatycznych. Moderujemy warsztat, podpowiadając optymalne rozwiązania, które tworzyliśmy lub obserwowaliśmy w trakcie innych naszych projektów, co pozwala zastosować sprawdzone rozwiązania i uniknąć błędów.

Wymagania łączymy z modelem procesów – dzięki temu konkretna funkcjonalność interpretowana jest w kontekście kroków procesu biznesowego.
Listę wymagań funkcjonalnych przygotowujemy w formie, którą Klient może bezpośrednio wykorzystać w kontaktach z potencjalnymi dostawcami systemów informatycznych. Można ją także wprost zastosować jako wkład do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W tym celu, w trakcie prac, wspólnie z Klientem nadajmy wymaganiom odpowiednie priorytety.

Wspieramy Klientów również w procesach rekrutacyjnych związanych z nowymi rolami procesowymi w organizacji.

Nasza wartość dla Klienta

Wymagania funkcjonalne zdefiniowane z naszą pomocą stanowią kompletny i jednoznacznie opisany zestaw, zrozumiały zarówno dla uczestników projektu po stronie Klienta, pozostałych pracowników organizacji, jak również dla dostawcy systemu.
Dzięki zastosowaniu naszego podejścia Klient minimalizuje istotne ryzyko niepowodzenia projektu wdrożenia systemu, tym samym zabezpieczając swoją inwestycję.

Produkty prac

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Kompletna lista wymagań funkcjonalnych dla nowego systemu informatycznego, uzupełniona komentarzami dotyczącymi integracji z innymi systemami informatycznymi oraz przypisanymi do poszczególnych wymagań priorytetami

Ta usługa dotyczy obszaru: