Carrywater - business architects

Optymalizacja architektury systemów IT

Wyzwanie

Wiele procesów biznesowych każdej organizacji jest wspierane przez systemy IT. Nie zawsze jednak ich architektura jest zaprojektowana w sposób optymalny pod względem efektywności realizowanego wsparcia czy efektywności kosztowej rozwiązań.

Odpowiedź Carrywater

Definiujemy optymalną architekturę systemów IT uwzględniając:

  • cele strategiczne (biznesowych i IT),
  • specyfikę i ograniczenia obecnej architektury IT,
  • najlepsze praktyki w danej branży.

Projektując architekturę systemów IT uwzględniamy warstwę sprzętową i aplikacyjną. Bierzemy pod uwagę optymalizację zarówno kosztów utrzymania i modernizacji systemów, jak i ich przyszłego rozwoju.

Wartość dla Klienta

Zdefiniowana przez Carrywater architektura systemów IT w sposób optymalny wspiera procesy biznesowe pozwalając na realizację celów strategicznych firmy. Organizacja zna koszty jej modernizacji i utrzymania oraz szacunki kosztów przyszłego rozwoju.

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Opis architektury IT

Ta usługa dotyczy obszaru: