Carrywater - business architects

Metodyka

Carrywater, świadcząc usługi doradcze, posługuje się autorską metodyką prowadzenia projektów, zawierającą zbiór procedur, narzędzi i szablonów dokumentów opracowanych na bazie kilkunastoletnich doświadczeń. Unikatowość naszego podejścia wynika z wykorzystania kompetencji w zarządzaniu projektami w procesie świadczenia usług doradczych. Zarządzając projektami naszych Klientów – różnej skali, w organizacjach o różnej wielkości – nauczyliśmy się wykorzystywać te doświadczenia i stosować posiadane narzędzia także prowadząc klasyczne projekty doradcze.

Realizacja usług konsultingowych w trybie projektów zarządzanych zgodnie z metodyką Carrywater, przynosi Klientowi wiele korzyści, m.in.:

  • dostęp do precyzyjnego harmonogramu świadczenia usługi doradczej;
  • bieżącą kontrolę postępu realizacji usługi;
  • plan wykorzystania zasobów, dostosowany do zakresu i skali usługi;
  • sprawne i elastyczne zarządzanie zakresem usługi;
  • rozliczenie fixed price;
  • ograniczenie biurokracji, związanej z realizacją usługi.

Z doświadczenia Carrywater wynika, że prowadzenie usług doradczych w formule projektowej pozwala nam na:

  • optymalne zorganizowanie pracy nad projektem doradczym, w efekcie jest on realizowany szybciej i taniej;
  • bieżącą kontrolę postępu realizacji usługi, dzięki czemu zapewniamy terminowość i niezmienny koszt jej wykonania;
  • delegowanie do projektów doradczych osób o wymaganych w danej sytuacji kompetencjach, co niweluje ryzyko nadmiernego rozbudowania zespołów projektowych;
  • elastyczne podejście do doboru narzędzi zarządczych, wykorzystanie w razie potrzeby elementów innych sprawdzonych metodyk (np. Prince2, PMBoK).

Nasz autorski zbiór narzędzi do zarządzania projektami oparty na metodyce Carrywater – z powodzeniem funkcjonuje w wielu przedsiębiorstwach, wspierając naszych Klientów w realizowaniu projektów.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i świadczenia usług konsultingowych pozwala nam twierdzić, że zastosowanie autorskiego podejścia Carrywater jest bardziej efektywne, niż korzystanie z innych, gotowych metodyk, które często są nadmiernie (w stosunku do potrzeb wynikających z zakresu usługi) rozbudowane i mogą prowadzić do nieuzasadnionego rozrostu procedur biurokratycznych.

polecamy: