Carrywater - business architects

Idea Generation

W ramach działającego w firmie procesu generowania nowych pomysłów iGen (Idea Generation), angażujemy naszych konsultantów w proces definiowania i planowania innowacji, które po analizie korzyści, kosztów i ryzyka zostaną wdrożone w naszej firmie lub w organizacji Klienta jako usprawnienia, nowe produkty lub optymalizacje. Twórcza praca nad nowymi pomysłami i inicjatywa w ich wdrażaniu są naturalną częścią naszego działania.

Proces iGen powstał, abyśmy mogli w zorganizowany sposób zbierać, selekcjonować oraz skutecznie wdrażać pomysły w czterech interesujących nas kategoriach:

  • usprawnienia – ulepszenie naszej praktyki konsultingowej lub innego elementu działania Carrywater;
  • produkty – pomysły na nowe produkty lub adoptowanie istniejącego na rynku produktu w celu włączenia takiego produktu do oferty Carrywater;
  • pomysły biznesowe dla Klientów – pomysły w formie usprawnienia działalności naszego Klienta, innowacyjnego rozwiązania problemu Klienta lub wejścia w nowy obszar działania dla Klienta;
  • Ventures – pomysły do przedyskutowania z naszym Klientem jako osobne przedsięwzięcia biznesowe, definiowane i wspólnie organizowane/wdrażane przez nasz zespół z Klientem.

Z Idea Generation wiąże się specjalny, atrakcyjny program motywacyjny dla pracowników. Zgłaszane za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego pomysły selekcjonuje, ocenia i akceptuje do wdrożenia utworzony w tym celu zespół Idea Board. Proces ten jest transparentny, prowadzony według ustalonych kryteriów.

Aktywnie zachęcamy naszych konsultantów do pomysłowości w usprawnieniu działalności naszych Klientów. Pomysłem może być np. innowacyjna metoda rozwiązania problemu Klienta, czy znalezienie sposobu na wejście w nowy obszar działania. Promujemy też pomysły produktowe (pomysły na nowe usługi Carrywater lub produkty Klientów) oraz pomysły na nowe przedsięwzięcia biznesowe – samodzielne lub prowadzone z Klientem w ramach modelu Ventures. Tego typu pomysły zaowocowały już powstaniem w ramach naszej grupy dwóch spółek – Tequila Mobile i Wisdio.

polecamy: