Carrywater - business architects

Interim

Zapewniamy wsparcie wyspecjalizowanej kadry zarządzającej i ekspertów

W zakresie usług Interim oferujemy profesjonalne wsparcie doświadczonych menedżerów i ekspertów (np.: kierowników projektów, analityków biznesowych itp.), oddelegowanych do dyspozycji Klienta na czas prowadzenia projektu. Oferta ta adresowana jest do tych organizacji, które realizując projekty inwestycyjne, transformacyjne czy biznesowe potrzebują profesjonalnego wsparcia bez konieczności stałego zatrudniania osób niezbędnych do pełnienia funkcji w projekcie lub w ramach wybranego obszaru merytorycznego. W ramach Carrywater Interim oferujemy Klientom wyłączne usługi naszych doświadczonych ekspertów, menedżerów i konsultantów pełniących m.in. role:

  • Kierownik projektu
  • Kierownik programu
  • Kierownik portfela projektów
  • Audytor projektu
  • Manager PMO
  • Analityk Biznesowy
  • Analityk Procesów
  • Architekt Systemów IT

polecamy: