Carrywater - business architects

Przetwarzanie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) nasz firma, Carrywater Group S.A., dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Carrywater Group S.A. z siedzibą w Warszawie (02-212), ul. Bakalarska 34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374878, tel. 22 372 09 09, e-mail biuro@carrywater.com, a ponadto, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie określonym w klauzuli zgody, którą wyraziliście Państwo wypełniając nasze formularze lub na mocy podpisanej z Carrywater Group umowy
 2. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO)
 3. przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekazane nam dobrowolnie, w tym m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP
 4. informujemy, że mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych
 5. informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania ewentualnej umowy z naszym klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane są w Polsce, w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej, na podstawie umowy outsourcingowej na rzecz Carrywater Group S.A.
 8. Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone
 9. kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres rodo@carrywater.com
 10. mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. W takim przypadku wystarczy wysłać e-mail na adres rodo@carrywater.com wpisując w tytule „REZYGNUJĘ”
 11. we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres: rodo@carrywater.com lub pocztą: Carrywater Group S.A., ul. Bakalarska 34, 02-212 Warszawa.

 

Zespół Carrywater Group S.A.

polecamy: