Carrywater - business architects

Ocena dojrzałości organizacji IT - benchmark

Wyzwanie

W wielu organizacjach działalność operacyjna IT jest realizowana niezgodnie z oczekiwaniami i nie zapewnia odpowiedniego wsparcia dla realizacji celów biznesowymi. Przyczyny takiego stanu często nie są znane i trudne do samodzielnego zidentyfikowania. Kierownictwo przedsiębiorstwa zadanie sobie pytanie czy organizacja IT może funkcjonować efektywniej, czy może lepiej wspierać cele biznesowe.

Odpowiedź Carrywater

Przeprowadzamy ewaluację organizacji IT, ocenę jej dojrzałości oraz benchmark do innych organizacji z branży.

Wykorzystujemy dostępne na rynku, sprawdzone wzorce (best practices), których zastosowanie pozwala poprawić jakości wparcia dostarczanego przez obszar IT.
Identyfikujemy przyczyny nieefektywności operacyjnej i systemowej w obszarze IT.

Przygotowujemy listę rekomendacji i propozycje działań korygujących lub naprawczych zawierającą oczekiwane efekty ich wdrożenia. Proponujemy wsparcie w ich przeprowadzeniu.

Wartość dla Klienta

Po wykonaniu ewaluacji przez Carrywater, organizacja uzyskuje informacje o przyczynach nieefektywności oraz rekomendacje zmian, których wdrożenie zwiększy dojrzałość organizacji IT, a tym samym skuteczność wsparcia dla realizacji celów biznesowych.

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Raport z badania dojrzałości organizacji IT

Ta usługa dotyczy obszaru: