Carrywater - business architects

Budowa strategii IT

Wyzwanie

Dynamiczne zmiany w otoczeniu organizacji powodują, że staje ona przed koniecznością wdrożenia nowej lub modyfikacji istniejącej strategii biznesowej. Skuteczne wdrożenie zmian w obszarze biznesowym związane jest z zapewnieniem dla nich odpowiedniego wsparcia ze strony IT. Nie zawsze jednak tak się dzieje.

Tworząc strategię biznesową organizacje czasami definiują w niej także wymagania dla obszaru IT, nierzadko jednak bez przedstawienia wytycznych, oczekują po prostu, że wymagane wsparcie będzie zapewnione.

Odpowiedź Carrywater

Opracowujemy strategię IT wspierającą realizację strategii biznesowej organizacji.

Nasze prace rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy strategii biznesowej przedsiębiorstwa i zidentyfikowania działań w obszarze IT, które są niezbędne dla zapewnienia skutecznego wsparcia dla realizacji strategii biznesowej.

Dla zidentyfikowanych działań określamy cele strategiczne spójnie powiązane z celami biznesowymi oraz metody i mierniki ich realizacji. Działania opisujemy w różnych wymiarach: organizacyjnym, procesowym i infrastrukturalnym.

Wartość dla Klienta

Zapewniamy opracowanie przejrzystej strategii IT wspierającej realizację strategii biznesowej organizacji. Przygotowana przez nas strategia IT jest opracowana w sposób pozwalający na jej operacjonalizację, czyli przełożenie celów strategicznych IT na konkretne inicjatywy operacyjne i projekty.

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Strategia IT

Ta usługa dotyczy obszaru: