Carrywater - business architects

Audyt zarządzania projektem/programem i jego kondycji

Wyzwanie

W prawie każdej organizacji prowadzone są projekty/programy o dużej istotności, których terminowa realizacja i dostarczenie produktów o założonej jakości ma wpływ na realizację jej celów strategicznych.

Nierzadko kierownictwo dostrzega, że realizacja takich projektów jest zagrożona, pojawiają się problemy, nie dysponuje jednak pełną i wiarygodną informacją, która umożliwiłaby podjęcie właściwych decyzji. Czasami – ze względu na ważność dla organizacji danego projektu – nawet, jeśli nie są identyfikowane żadne problemy, kierownictwo chce uzyskać niezależną, obiektywną ocenę kondycji projektu/programu.

Odpowiedź Carrywater

Przeprowadzamy audyt projektu lub programu. Oceniamy stan jego realizacji, badamy stosowane metody zarządzania oraz stopień realizacji zadań projektowych, identyfikujemy przyczyny obserwowanych problemów oraz rekomendujemy działania naprawcze.

Nasze analizy prowadzimy w oparciu o dostępną dokumentację zarządczą projektu oraz informacje pozyskane w wywiadach z członkami zespołu projektowego i interesariuszami.

Podsumowanie prac przekazujemy w formie raportu z audytu zawierającego rekomendacje. Przeprowadzamy prezentacje wyników audytu dla kierownictwa organizacji oraz osób zarządzających audytowanym projektem/programem.

Nasza wartość dla Klienta

W efekcie naszych prac kierownictwo organizacji otrzymuje obiektywną ocenę kondycji projektu umożliwiającą podjęcie stosownych decyzji dotyczących przyszłości projektu/programu.

Produkty prac

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Raport z audytu wraz z rekomendacjami
  • Prezentacja podsumowująca wyniki audytu

Ta usługa dotyczy obszaru: