Carrywater - business architects

Bankowość i ubezpieczenia

  • Wspieramy merytorycznie i ekspercko w projektach wdrożeń rozwiązań Business Intelligence Badamy ergonomię, użyteczność i spójność kanałów kontaktu z klientem (User Experience) – np. dla bankowych systemów internetowych, call center, oddziałów
  • Optymalizujemy działanie organizacji IT – wdrażamy zasady IT Governance, w tym np. wspieramy rozdział organizacji rozwoju i utrzymania systemów IT
  • Wdrażamy kulturę zarządzania przez projekty – prowadzimy audyty projektów i organizacji projektowych

polecamy: