Carrywater - business architects

Rozwiązywanie problemów i zarządzanie ryzykiem

Wyzwanie

Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonego biznesu to fundamentalna zasada każdego doświadczonego menedżera. Bezpieczeństwo nie oznacza jednak konieczności poruszania się utartymi szlakami, wybierania łatwych, „bezpiecznych” rozwiązań i podejmowania decyzji pozbawionych jakiegokolwiek ryzyka

Zmiana to w chwili obecnej konieczność, a każda zmiana niesie ze sobą problemy i ryzyka. Brak metodycznego podejścia do identyfikacji problemów i zarządzania ryzykiem jest jedną z bolączek wielu przedsiębiorstw.

Odpowiedź Carrywater

Carrywater proponuje wdrożenie standaryzowanych metod rozwiązywania problemów, jak na przykład FMEA oraz metodyczne problem solving. Mogą być stosowane zarówno w obszarach produkcyjnych, jak i szeroko pojętych usługach, a także działaniach typowo projektowych.

Problemy oraz bieżąca działalność operacyjna są ściśle związane z ryzykami, które należy identyfikować, a także przewidywać. Poza ich identyfikacją i analizą konieczna jest także usystematyzowana metoda doboru właściwych strategii postępowania w celu zapobiegania ich pojawieniu się lub – kiedy już wystąpią – właściwej reakcji na nie.

Nasza wartość dla Klienta

Carrywater oferuje usystematyzowane metody, których właściwe stosowanie wyraźnie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia, prawidłowej analizy oraz podjęcia odpowiednich decyzji na każdym poziomie organizacji Klienta.

Ważnym elementem rozwiązywania problemów, na etapie ich analizy, jest umiejętność odróżniania przyczyn losowych od przyczyn szczególnych zdarzeń, co z kolei prowadzi do podjęcia właściwych działań lub ich zaniechania.

Produkty prac

Zależnie od ustalonego zakresu współpracy, produktem działań ekspertów Carrywater i zespołu Klienta są:

  • Wdrożenie metod identyfikacji problemów,
  • Wdrożenie zasad statystycznej oceny ryzyk operacyjnych i projektowych,
  • Wdrożenie zasad doboru odpowiedniej strategii postępowania w przypadku zidentyfikowanych ryzyk i problemów.

polecamy: