Carrywater - business architects

Tworzenie efektywnej komunikacji

Wyzwanie

Efektywne prowadzenie jakichkolwiek działań biznesowych wymaga zapewnienia efektywnej komunikacji, tak w procesach, jak i w realizowanych projektach.

Komunikację traktuje się jako coś naturalnego, nie wymagającego specjalnej formy. Namiastką formalnej komunikacji są wszelkiego rodzaju raporty, sprawozdania, zestawienia i statystyki.

Problemem jest także odwlekanie lub zaniedbywanie komunikacji w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji i/lub korekty, a nawet zaniechania nieefektywnych działań.

Odpowiedź Carrywater

Także i w tym obszarze Carrywater proponuje podejście adaptacyjne – spotkania integrujące (Integrative Event – IE). Można je stosować zarówno w przypadku realizacji działań projektowych, jak i zarządzania procesowego.

IE stanowi usystematyzowany zbiór zasad postępowania podczas regularnych spotkań, zapewniających ich efektywny przebieg, standaryzowany sposób analizy problemów, oceny ryzyka oraz podejmowania decyzji.

IE eliminuje straty powszechnie występujące podczas „normalnych” zebrań, wprowadzając standard spotkania, skracając jego czas i dając narzędzia podejmowania decyzji na podstawie poprawnej analizy problemów i wiarygodnego szacowania ryzyka.

Integralną częścią efektywnej komunikacji są zasady zarządzania wizualnego (Visual Management – VM) gwarantujące poprawny, kompletny i zrozumiały przekaz dla całej organizacji Klienta.

Nasza wartość dla Klienta

Zarówno IE, jak i VM są elementami całościowego, adaptacyjnego podejścia do doskonalenia i rozwoju efektywnych procesów produkcyjnych i usługowych Klienta.

Efektywna komunikacja to zdrowy „układ krążenia” każdej organizacji, to jeden z głównych elementów „business safety”, kluczowy dla bieżącej działalności operacyjnej (realizacji procesów), jak i prac o charakterze projektowym.

Produkty prac

Zależnie od ustalonego zakresu współpracy, produktem działań ekspertów Carrywater i zespołu Klienta są:

  • Wdrożenie regularnych IE z ustaloną, dostosowaną do potrzeb Klienta, agendą,
  • Wdrożenie zasad zarządzania wizualnego (Visual Management – VM),
  • Wdrożenie metod efektywnej komunikacji w całej organizacji.

polecamy: