Carrywater - business architects

Projektowanie i wdrażanie Business Process Management Office

Wyzwanie

Decyzja o wdrożeniu systemu zarządzania procesami oznacza przestawienie organizacji na nowy sposób działania oraz zarządzania. Oznacza to również, że nowe procesy w trakcie ich realizacji dostarczają informacji na temat efektywności organizacji. Żeby skutecznie tę informację wykorzystać konieczne jest prowadzenie pomiarów procesów, raportowanie wyników, inicjowanie akcji naprawczych, a także stała aktualizacja dokumentacji procesowej. Trudno zapewnić, że funkcje te będą realizowane w organizacji bez powołania odpowiednich ról, zdefiniowania ich odpowiedzialności oraz ustanowienia jednostki organizacyjnej w obszarze wsparcia.

Odpowiedź Carrywater

Definiujemy pożądane kompetencje i implementujemy role odpowiedzialne za utrzymanie systemu zarządzania procesami. Ustalamy zasady i procedury działalności BPMO, w szczególności dotyczące: prowadzenia pomiarów i przeglądów procesów, raportowania wyników, wspierania właścicieli procesów w definiowaniu akcji naprawczych, utrzymywania spójnego repozytorium dokumentacji procesowej oraz modeli procesów.

Wspieramy Klientów również w procesach rekrutacyjnych związanych z nowymi rolami procesowymi w organizacji.

Nasza wartość dla Klienta

Zdefiniowane i wdrożone przez nas BPMO zapewnia, że nowy system zarządzania procesami wprowadza trwałą zmianę działania organizacji. Efekty zarządzania przez procesy są obserwowane nie tylko w okresie bezpośrednio po wdrożeniu, ale także później, a organizacja cały czas podnosi swój poziom dojrzałości procesowej.

Produkty prac

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Opracowanie definiujące role, zakresy odpowiedzialności oraz wewnętrzne procedury powoływanej komórki,
  • Dokumenty formalne niezbędne do uruchomienia nowej jednostki w strukturze organizacyjnej

Ta usługa dotyczy obszaru: