Carrywater - business architects

Wdrażanie zasad multi-kompetencji

Wyzwanie

Organizacje chcące zachować wysoką pozycję na rynku i zdolność do ciągłej zmiany oraz adaptacji nie mogą już opierać się na pracy wąsko wyspecjalizowanych fachowców, czy pracowników, którzy są przygotowani do wykonywania prac na 1-2 stanowiskach.

Mobilność pracowników wewnątrz firmy to także ważny element „business safety”: ogranicza rotację, zapewnia większą elastyczność działania, a pracownikom – pewność zatrudnienia.

Odpowiedź Carrywater

W tym obszarze Carrywater proponuje wdrożenie najlepszych praktyk znanych z takich podejść jak Lean Management, czy kaizen.

Działania w zakresie wdrażania zasad multi-kompetencji obejmują także funkcje HR Klienta, angażując cały zespół, w tym menedżerów firmy, w samodoskonalenie.

W programie wdrażania multi-kompetencji jest miejsce na działania prowadzące do wyłaniania formalnych i nieformalnych liderów, i to nie tylko z grona menedżerów firmy, zdolnych do prowadzenia tego typu prac także po zakończeniu fazy wdrożeniowej.

Nasza wartość dla Klienta

Filary V i VI Lean Management to samodoskonalenie (selfimprovement) oraz szacunek dla ludzi (respect for people). Wdrożenie tych podstawowych zasad i wprowadzenie ich na stałe do kultury organizacyjnej Klienta to solidna baza do przeprowadzania jakichkolwiek zmian z pełnym zaangażowaniem wszystkich pracowników. Multi-kompetencje są skutkiem poprawnie przeprowadzonego procesu przygotowania organizacji do ciągłego doskonalenia i adaptacyjnego zarządzania procesami.

Produkty prac

Zależnie od ustalonego zakresu współpracy, produktem działań ekspertów Carrywater i zespołu Klienta są:

  • Wdrożenie metod samodoskonalenia i uzupełniania kompetencji zależnie od potrzeb Klienta,
  • Wdrożenie klarownych zasad rozwoju kompetencji,
  • Wsparcie w organizacji „Centrum Kompetencji” na bazie funkcji HR Klienta.

polecamy: