Carrywater - business architects

Usługi związane z pozyskaniem białych certyfikatów

Wyzwanie

Ustawa o efektywności energetycznej tworzy ramy legislacyjne dla poprawienia wykorzystania energii oraz promowania rozwiązań technologicznych, zmniejszających jej zużycie lub emisję gazów cieplarnianych. Powstaje system Świadectw efektywności energetycznej, zwanych „białymi certyfikatami”, które mogą uzyskiwać, a następnie odsprzedawać podmioty realizujące inwestycje optymalizujące zużycie energii. Oznacza to dodatkowe środki finansowe dla firm, które zrealizowały lub planują przeprowadzić inwestycje na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej.

Odpowiedź Carrywater

Oferujemy wsparcie podczas całego procesu uzyskania białych certyfikatów:

  • rekomendacje działań inwestycyjnych, które przyniosą najwięcej korzyści w obszarze optymalizacji zużycia energii,
  • koordynację procesu przetargowego uzyskania białych certyfikatów,
  • przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej potwierdzających uzyskane oszczędności.

Zalecanym przez nas podejściem jest wcześniejsze przeprowadzenie przeglądu energetycznego mającego na celu identyfikację obszarów poprawy efektywności wykorzystania energii z oszacowaniem potencjału poprawy.

Wartość dla Klienta

Istotą naszego podejścia jest kompleksowe wsparcie na każdym kroku prowadzącym do uzyskania Świadectwa efektywności energetycznej – od koncepcji uzyskania oszczędności po ostateczną weryfikację osiągnięcia planowanych celów. Dzięki temu organizacja zyskuje ciągłość i spójność podejmowanych działań, których zwieńczeniem jest przyznanie Świadectwa efektywności energetycznej przez Prezesa URE.

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Raport z przeglądu energetycznego
  • Raporty dla audytów efektywności energetycznej przedsięwzięć już zrealizowanych
  • Raporty dla audytów efektywności energetycznej przedsięwzięć planowanych do realizacji
  • Deklaracja przetargowa

Ta usługa dotyczy obszaru: