Carrywater - business architects

Consulting

Tworzymy wartość

Kiedy Klient zidentyfikuje problem biznesowy w swojej firmie i potrzebuje partnera, który go kompleksowo przeanalizuje, zdefiniuje oraz wdroży rozwiązania, idealne zastosowanie mają świadczone przez Carrywater usługi konsultingowe.

W ramach modelu Consulting pomagamy naszym Klientom rozwiązywać problemy zarządcze w obszarach strategicznych i operacyjnych. Analizujemy przyczyny problemu, wykorzystując głęboką wiedzę i umiejętności naszych konsultantów. Definiujemy optymalne rozwiązania w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia i znajomość najlepszych praktyk branżowych. Wdrażamy je z sukcesem, bo zarządzanie zmianą to nasza kluczowa kompetencja.

Biorąc odpowiedzialność za definicję rozwiązania oraz sukces jego wdrożenia, dostarczamy Klientowi gotowy produkt, który pozwoli mu osiągnąć sukces rynkowy, czy też zoptymalizować koszty działalności. Tym samym my zajmujemy się problemem Klienta, on zaś może skupić się na swojej podstawowej działalności biznesowej.

Realizując projekty w ramach Carrywater Consulting, współpracujemy z Klientem przede wszystkim poprzez:

 • współtworzenie i wdrażanie strategii biznesowych i informatycznych;
 • projektowanie i optymalizację procesów biznesowych i IT;
 • przygotowanie oceny dojrzałości projektowej organizacji oraz pojedynczych projektów i programów. Prowadzimy także projekty budowy i wdrożenia metodyki zarządzania projektami;
 • zarządzanie projektami wysokiego ryzyka oraz projektami w stanie kryzysu;
 • przygotowanie Klienta do wdrożenia nowego produktu lub systemu IT:
  • prowadzimy analizy wymagań biznesowych, systemowych, architektonicznych i technicznych;
  • mapujemy procesy biznesowe;
  • doradzamy w procesie wyboru rozwiązania IT: przygotowujemy zapytania ofertowe, opracowujemy metodę oceny ofert i przeprowadzamy oceny, wspieramy negocjacje z dostawcą, przygotowujemy kontrakty;
  • definiujemy strategię wdrożenia.

Na życzenie Klienta prowadzimy także kompleksowe wdrożenia wymaganych rozwiązań IT, zapewniając realizację projektu „pod klucz”.

polecamy: