Carrywater - business architects

Organizacja i uruchomienie projektu

Wyzwanie


W każdej organizacji może pojawić się projekt, do którego realizacji nie jest przygotowana. Obawa o brak możliwości realizacji może wynikać z szeregu czynników: skali przedsięwzięcia, wykorzystywanej technologii, wyjątkowych ograniczeń czasowych lub zasobowych, ale także z braku kompetencji, doświadczenia czy wdrożonej metodyki prowadzenia projektów.

Odpowiedź Carrywater

Pomagamy przeprowadzić wszystkie działania, które powinny być zrealizowane przed uruchomieniem projektu, alby mógł on się zakończyć sukcesem oraz uruchamiamy projekt.
Zaczynamy od zdefiniowania projektu i rozpoznania kompetencji organizacji w zakresie zarządzania projektami. Zapewniamy wsparcie w sformułowaniu założeń oraz mierzalnych celów projektu. Planujemy sposób zarządzania oraz prace projektowe. Pracujemy nad określeniem odpowiedniej struktury zarządzania projektem i pomagamy ją powołać.

Dzięki takim działaniom zapewnimy, że zanim rozpocznie się realizacja projektu, zostanie on wyposażony we wszelkie atrybuty niezbędne do jego przeprowadzenia zgodnie z najlepszymi praktykami:

  • określony zakres prac,
  • zdefiniowane produkty,
  • zapewnione zasoby,
  • ustanowiona strukturę i określone role,
  • zdefiniowane procesy zarządcze.

Nasza wartość dla Klienta


Uruchomiony przez Carrywater projekt jest wyposażony w mechanizmy niezbędne do kontroli jego przebiegu. Posiada szczegółowy plan pozwalający na bieżące monitorowanie stopnia realizacji. Możliwa jest wczesna identyfikacja ryzyka i efektywne nim zarządzenie. Proces zarządzania projektem zorientowany jest na dostarczenie spodziewanych rezultatów biznesowych w zaplanowanym czasie i budżecie.

Produkty


W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Karta projektu
  • Plan projektu: harmonogram, budżet, zakres prac
  • Plan zarządzania projektem
  • Struktura organizacyjna oraz role projektowe

Ta usługa dotyczy obszaru: