Carrywater - business architects

Budowa strategii przedsiębiorstwa lub strategii dla wybranego obszaru funkcjonalnego

Wyzwanie

Zmiana otoczenia biznesowego, regulacyjno-prawnego, czy technologicznego powoduje, że organizacja staje przed koniecznością określenia nowego kierunku działania.

Konieczne staje się wypracowanie nowej, bądź modyfikacja istniejącej strategii działania, która pozwoli na zbudowanie przewag konkurencyjnych, przynosząc satysfakcjonujący dla właścicieli poziom zysku, jednocześnie zapewniając firmie trwały rozwój.

Odpowiedź Carrywater

Oferujemy wsparcie w określeniu spójnej i efektywnej strategii całej organizacji lub jej wybranego obszaru funkcjonalnego. Wspólnie z Klientem określamy obecną i oczekiwaną pozycję firmy na rynku, wskazując jej mocne strony i obszary wymagające poprawy. Budujemy koncepcję rozwoju firmy opartą na kluczowych i wzajemnie się uzupełniających wyborach (opcjach strategicznych), które pozwolą na wykorzystanie szans oraz budowę przewagi konkurencyjnej.

Nasza wartość dla Klienta

Zapewniamy stworzenie kompletnej i mierzalnej strategii działania, która nie tylko umożliwi uruchomienie działań i projektów pomagających skutecznie realizować cele strategiczne, ale też w ich konsekwencji pozwoli osiągnąć przewagi konkurencyjne oraz skoncentrować się na najbardziej dochodowych obszarach działalności firmy.

Strategia działania tworzona ze wsparciem Carrywater pozwala zwiększać wartość firmy oraz atrakcyjność w oczach (potencjalnych) inwestorów.

Produkty prac

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Analiza otoczenia
  • Analiza SWOT
  • Mapa interesariuszy aktualnej i nowej strategii
  • Strategia przedsiębiorstwa (perspektywa 3, 5-letnia)
  • Strategia dla obszaru funkcjonalnego przedsiębiorstwa (perspektywa 2, 3-letnia)

Ta usługa dotyczy obszaru: