Carrywater - business architects

Referencje

„W trakcie realizacji projektu zespół Carrywater wykazał się dużym zaangażowaniem i zrozumieniem naszych potrzeb. Opracowane założenia metodyki i rekomendacje Carrywater w pełni odpowiadały na zidentyfikowane potrzeby wszystkich uczestników procesu projektowego […]. Profesjonalnie i ciekawie poprowadzone szkolenia zapewniły nie tylko odpowiedni poziom wiedzy z zakresu zarządzania projektami, ale również pozytywne nastawienie do nowych zasad prowadzenia projektów w całej organizacji. Już dziś dostrzegam, iż praca Carrywater przynosi INEA S.A. wymierne korzyści – nasze projekty inicjowane, planowane i realizowane są sprawniej i efektywniej”. Eugeniusz Grzybek, Członek Zarządu INEA S.A.
  „W trakcie realizacji projektu zespół firmy Carrywater wykazał się wiedzą ekspercką w obszarze realizowanych usług, dużym zaangażowaniem i doskonałym zrozumieniem naszych potrzeb. Usługi zostały zrealizowane w uzgodnionym z ITI Neovision zakresie, kosztorysie i terminie przy zachowaniu oczekiwanej elastyczności i należytej staranności”. Piotr Ścibor, Dyrektor IT, ITI Neovision
  „Powierzone prace zostały wykonane w zakładanym czasie oraz zgodnie z najwyższym standardem jakości. Zespół konsultantów Carrywater wykazał się nieszablonowymi rozwiązaniami oraz profesjonalną znajomością powierzonych tematów”. Radosław Bednarski, Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Integracji Systemów IT, Energa S.A.
  „Zespół wykazał się dużym zaangażowaniem i kompetencjami, dostarczając wysokiej jakości finalny produkt. Wiele z przedstawionych rekomendacji zostało wdrożonych, co potwierdza wartość skorzystania z usług tego Doradcy”. Mateusz Stefański, Dyrektor Biura Informatyki PKN Orlen
  „Firma wykazała się rzetelnym podejściem, organizując złożoną miedzy departamentową współpracę i analizę dotyczącą wprowadzenia produktu oraz wspierając proces wdrażania nowej oferty w obszarach obsługi i sprzedaży, a także w obszarach wsparcia informatycznego. Efektem wsparcia zespołu projektowego przez Carrywater było terminowe wdrożenie produktu na rynek”. Tomasz Dąbkowski, Dyrektor Działu Zarządzania Zmianami, Commercial Union, grupa Aviva
  „Strumień zarządzany przez konsultanta Carrywater, działając w trudnych ramach czasowych i przy licznych ograniczeniach dotrzymał ściśle wyznaczonego terminu wdrożenia projektu, w czym przyczynił się do terminowego wypełnienia jednego z wymagań Porozumienia TP i UKE. Wdrożony system uzyskał pozytywną rekomendację ze strony zewnętrznego audytora, a kierownik projektu […] otrzymał Nagrodę Prezesa TP za zdrożenie z sukcesem zmian obejmujących m.in. ten system”. Grzegorz Żukowski, Kierownik Projektu, Departament Projektów IT Grupy TP
  „Konsultant profesjonalnie zarządzał procesem dostawy złożonego rozwiązania obejmującego wdrożenie nowego systemu […] w krytycznym obszarze biznesu TP (biling), prowadząc doskonałą współpracę i komunikację z wieloma interesariuszami projektu. Projekt został wdrożony terminowo (czerwiec 2011), a nawet ze znaczącym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wymaganego przez Porozumienie TP-UKE (grudzień 2011), w efekcie czego Telekomunikacja Polska nie została narażona na ryzyko strat wynikających z niedotrzymania postanowień zawartych w ramach tego Porozumienia. Przeprowadzony audyt (lipiec 2011) wykonany przez firmę AT Kearney na zlecenie UKE potwierdza wzorowo wykonaną pracę w projekcie”. Mariusz Głowacki, Kierownik Biznesowy Projektu, Wydział Projektów, Projekty Usług Hurtowych Zarządzanie Relacjami z Klientami-Operatorami, Telekomunikacja Polska S.A.
  „W trakcie realizacji projektu zespół firmy Carrywater wykazał się wiedzą ekspercką w obszarze realizowanych usług, dużym zaangażowaniem i zrozumieniem naszych potrzeb, w tym specyfiki działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej. Usługi zostały zrealizowane w uzgodnionym z ENEA Operator zakresie, terminie i budżecie przy zachowanej oczekiwanej jakości”. Przemysław Zaleski, Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlowych Artur Kowalczyk, Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Infrastruktury Sieciowej

polecamy: