Carrywater - business architects

Opracowanie i wdrożenie metodyki zarządzania portfelem

Wyzwanie

Większość współczesnych organizacji często realizuje wiele projektów jednocześnie. Dochodzi do sytuacji, w których projekty zaczynają konkurować o zasoby zarówno ludzkie i rzeczowe, jak i finansowe.

Zasoby organizacji wykorzystywane są nieoptymalnie – angażowane są w realizację projektów mało istotnych lub nieprzynoszących istotnych korzyści biznesowych, zamiast w bardziej perspektywiczne przedsięwzięcia.

Odpowiedź Carrywater

Proponujemy wdrożenie metodyki zarządzania portfelem projektów – zasad zorientowanych na optymalny dobór projektów do portfela oraz na rozstrzyganie konfliktów pomiędzy projektami.

Przygotowując metodykę zarządzania portfelem projektów opracowujemy:

  • zasady identyfikacji i oceny (scoring) nowych inicjatyw,
  • mechanizmy monitorowania projektów w portfelu, ze szczególnym uwzględnieniem ich parametrów finansowych,
  • sposoby rozstrzygania konfliktów między projektami,
  • mechanizmy pozwalające na efektywne podejmowanie decyzji dotyczących portfela (włączenie/zawieszenie/wznowienie realizacji/usunięciu projektu z portfela),

Wartość rozwiązania


Efektem naszych prac jest wdrożenia metodyki, która umożliwia organizacji efektywne zarządzanie portfelem projektów, a dzięki temu skuteczną realizację strategii firmy.

Produkty


W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Metodyka zarządzania portfelem
  • Model oceny inicjatyw (scoring model)
  • Narzędzia wspomagające zarządzanie portfelem
  • Mierniki efektywności portfela

polecamy: