Carrywater - business architects

Cell Push

Co to jest Cellpush?

Cellpush pozwala na zwiększenie skuteczności kampanii marketingowych i sprzedażowych poprzez najbardziej innowacyjny i skuteczny system komunikowania się z użytkownikami telefonów za pośrednictwem S @ T push

Cellpush to najbardziej innowacyjna i skuteczna Platforma Online, dzięki której możecie Państwo komunikować się ze swoimi użytkownikami poprzez wiadomości S@T Push lub SMS.

Porównanie kampanii
Content Provider sprzedaje
– w standardowych kanałach dystrybucji – 0,3% -2%
– S @ T Push – 3% -7%
Inne Ogłoszenia sprzedażowe
– w standardowych kanałach dystrybucji – 3% -5%
– S @ T Push – 12% -18% Anuluj Akceptuj

Zobacz prezentację Cellpush Presentation (PL)-DPI3

polecamy: