Carrywater - business architects

Kodeks konsultanta

Zarządzanie projektem

 • Konsultant Carrywater zawsze z zaangażowaniem podchodzi do pracy na rzecz Klienta. Dotrzymuje terminów wynikających z harmonogramu projektu. W pełni realizuje zakres projektu, a jeśli ma to uzasadnienie ekonomiczne – wykracza poza zakres projektu. Dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości.
 • Konsultant Carrywater jest szczególnie wrażliwy na zachowanie norm i standardów istniejących u Klienta.
 • Konsultant przewiduje i zapobiega problemom powstającym na tym tle, a jeśli dojdzie do pojawienia się problemu, stara się go rozwiązać na poziomie zespołu projektowego, bez niepotrzebnego angażowania swoich przełożonych i sił Klienta.
 • Konsultant Carrywater przestrzega zasad zachowania poufnych informacji, zabezpiecza Carrywater oraz Klienta przed utratą poufnych danych.
 • Konsultant Carrywater tak zarządza dostępnymi zasobami, aby były one wykorzystane możliwie najbardziej efektywnie.

Zarządzanie i praca w zespole projektowym

 • Konsultant Carrywater jest osobą otwartą na pracę zespołową. Dba, aby wśród członków zespołu nie było postaw dominujących, agresywnych i emocjonalnych. Pojawiające się w zespole konflikty merytoryczne są dla konsultanta szansą na wypracowanie nowych, lepszych rozwiązań. Konsultant dba, aby członkowie zespołu projektowego byli zgrani, wzajemnie wspierali się w realizacji projektu. Potrafi zintegrować zespół, buduje zaangażowanie członków zespołu i przekuwa je ponadprzeciętną realizację projektu.
 • Konsultant Carrywater dba o przestrzeganie obowiązujących procedur komunikacji w zespole projektowym.
 • Konsultant Carrywater wspiera osoby mniej doświadczone, starając się przekazać im swoje umiejętności oraz wiedzę potrzebną do realizacji przydzielonych zadań.
 • Konsultant Carrywater wspiera członków zespołu projektowego w planowaniu rozwoju ich wiedzy i umiejętności. Sam jest źródłem wiedzy i doświadczeń dla zespołu.

Zachowanie wobec Klienta

 • Konsultant Carrywater zawsze działa zgodnie z najlepiej rozumianym interesem Klienta. Reprezentuje go i dba o jego interesy wobec innych partnerów, kontrahentów i dostawców. Konsultant nie dopuszcza do powstania sytuacji, która mogłaby negatywnie wpłynąć na obiektywizm i bezstronność jego postępowania w czasie zarządzania projektem i udzielania porad oraz rekomendacji Klientowi.
 • Konsultant Carrywater buduje właściwy wizerunek firmy, utrzymuje dobre relacje z Klientem.
 • Konsultant Carrywater identyfikuje wyzwania stojące przed Klientem i wskazuje rozwiązania.

Kompetencje konsultanta Carrywater

 • Konsultant Carrywater posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania powierzonym projektem. Jednocześnie stale się rozwija: dokształca się, aby móc lepiej zarządzać projektami, zdobywa nowe umiejętności i doświadczenia.
 • Konsultant Carrywater nie podejmuje się zarządzania projektem lub realizacji zadania, jeśli nie posiada potrzebnej w tym celu wiedzy lub umiejętności. Jeśli taka sytuacja wystąpi w czasie trwania projektu, konsultant poprosi swoich przełożonych o stosowne wsparcie.

polecamy: