Carrywater - business architects

Definiowanie strategii i planu testów oraz ich realizacja

Wyzwanie

W każdej organizacji integralnym elementem tworzenia, wdrożenia lub modyfikacji rozwiązania IT jest przeprowadzenie testów poprawności działania systemu i jego zgodności z wymaganiami.

Nie każda jednak organizacja posiada strategię prowadzenia testów, czy zasoby, które mogą przygotować plan testów, scenariusz oraz nadzorować lub przeprowadzić testy systemu IT.

Odpowiedź Carrywater

Opracowujemy strategię testów uwzględniając najważniejsze założenia i oczekiwania organizacji. Pracując nad strategią testów bierzemy pod uwagę zależności istotne z punktu widzenia całej architektury IT.

Przygotowujemy plany testów dla konkretnych wdrożeń lub modyfikacji oraz opracowujemy pojedyncze scenariusze.

Prowadzimy nadzór nad testami rozwiązań IT realizowanymi wewnątrz organizacji lub zlecanymi na zewnątrz w ramach outsourcingu. Pilnujemy czasów reakcji na błędy i terminowego wprowadzania zmian. Zapewniamy przejrzyste raportowanie postępu prac. Kontrolujemy harmonogram i budżet.

Wartość dla Klienta

Efektem wsparcia Carrywater jest skuteczne i terminowe oraz zgodne z opracowaną strategią i planem przeprowadzenie testów rozwiązań IT, a tym samym zminimalizowanie ryzyka, jakie zawsze towarzyszy zmianom w systemach IT..

Produkty

W zależności od ustalonego zakresu, zwykle powstają następujące produkty naszych prac:

  • Strategia prowadzenia testów
  • Plan testów dla konkretnego rozwiązania/zmiany
  • Raporty z postępu testów

Ta usługa dotyczy obszaru: