Carrywater - business architects

IT Consulting

Pomagamy naszym Klientom zmieniać organizacje IT tak, aby efektywnie wspierały swoje firmy w dążeniu do pozycji liderów branż.

Menedżerom IT zapewniamy wsparcie w obszarze tworzenia i realizacji strategii IT, pomagając tym samym w osiąganiu celów strategicznych całej firmy.

Wspieramy menedżerów w budowie modelu „best-in-class IT Governance”, ze szczególnym uwzględnieniem metodyk i praktyk stosowanych w wiodących organizacjach.

Rekomendujemy architektury systemów IT, optymalne z punktu widzenia standardów korporacyjnych oraz wymagań biznesowych.

Wiemy jak zbudować skuteczną współpracę IT z organizacjami biznesowymi firmy tak, aby uzyskać efekt mierzalności i przewidywalności działań.