Carrywater - business architects

Specjalista ds. zarządzania projektami – koordynator zarządzania zasobami ludzkimi

Koordynacja prac w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty o dużej złożoności zakresu, która nie dysponuje osobą z doświadczeniem w koordynacji prac związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w projekcie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: