Carrywater - business architects

Menedżer zarządzania jakością w projekcie

Zarządzający obszarem jakości w projekcie. Rola podła Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty wymagające wysokiej jakości prowadzonych działań projektowych i dostarczanych produktów, a która nie dysponuje osobą doświadczoną w zarządzaniu jakością w projekcie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: