Carrywater - business architects

Menedżer testów IT (IT Test Manager)

Zarządzanie obszarem testów IT w projekcie. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są złożone, wymagające testów projekty IT która potrzebuje doświadczonej osoby do zarządzania wewnętrznym lub zewnętrznym zespołem testowym.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: