Carrywater - business architects

Andrzej Zarzycki

Andrzej Zarzycki

Praca w Carrywater ma wiele zalet, których pozbawione są wielkie korporacje. Najważniejsze z nich, to większy zakres działań i różnorodność zleceń. Poza tym, panuje tu większa swoboda i przyjazna atmosfera. Jestem bardzo zadowolony z ostatnich dwóch miesięcy i cieszę się że miałem okazję właśnie tu odbyć swój staż.

Wszystko zaczęło się od ogłoszenia w serwisie karier na stronie SGH. Przygotowałem CV, list motywacyjny, wysłałem na adres mailowy i zacząłem czekać na odpowiedź. W przeciwieństwie do dużych korporacji, odpowiedź przyszła dość szybko, bo już po tygodniu od wysłania aplikacji.

Rekrutacja zaczęła się od ponad 3-godzinnej sesji Assessment Center. Był test na logiczne i szybkie myślenie, zadania na komputerach i praca w grupie. Już wtedy widać było, że firma bardzo poważnie traktuje rekrutację. Tydzień później odbyła się rozmowa z jednym z pracowników firmy.

I… zacząłem swój staż. Pierwszego dnia przyszedłem do biura trochę zdenerwowany. Po chwili pojawiła się uśmiechnięta Kasia, moja opiekunka w pierwszym projekcie, i zaczęło się wdrażanie.

Dostałem komputer, konto w systemie, dowiedziałem się, co mam robić. Przez następne dwa tygodnie tworzyliśmy produkt. Po tym czasie jeden z naszych partnerów pojechał do klienta zaprezentować efekt naszej pracy. Do moich obowiązków należało stworzenie części dokumentu kończącego projekt (gruby plik o wszystkim, co grupa projektowa wymyśliła), plików Excel i ostatecznej prezentacji, z której korzystał partner wraz z szefem projektu podczas spotkania z zarządem.

Drugi projekt, który realizowałem był już ciekawszy i bardziej ambitny. Mieliśmy stworzyć plan strategiczny dla firmy z sektora telekomunikacyjnego tuż przed fuzją i ekspansją. Wymagało to ode mnie przejścia przez wszystkie elementy typowej analizy strategicznej. Musiałem przeanalizować rynek, klienta, konkurencję oraz przejmowaną firmę. Następnie miałem zaproponować, jak powinny wyglądać warsztaty z zarządem spółki klienta. Miałem okazję wziąć udział w tym warsztacie. Niezmiernie ciekawe doświadczenie. Miałem bezpośredni kontakt z klientem i mogłem obserwować swojego kierownika projektu – uczyć się od niego, jak należy postępować podczas takiego spotkania. Moim zadaniem było stworzenie raportu z tego spotkania, prezentacji na ostateczne spotkanie z klientem oraz produktu końcowego w postaci dokumentu opisującego całość naszej pracy z klientem.

Praca w Carrywater ma wiele zalet, których pozbawione są wielkie korporacje. Najważniejsze z nich, to większy zakres działań i różnorodność zleceń. Poza tym, panuje tu większa swoboda i przyjazna atmosfera. Jestem bardzo zadowolony z ostatnich dwóch miesięcy i cieszę się że miałem okazję właśnie tu odbyć swój staż.

polecamy: