Carrywater - business architects

Program stażowy

Jeśli jesteś studentką albo studentem ostatnich lat studiów lub niedawno ukończyła(e)ś studia i chcesz zdobyć doświadczenie w firmie konsultingowej oraz sprawdzić, jak ma się wiedza nabyta na uczelni do praktyki codziennego biznesu, zgłoś się do programu stażowego Carrywater Trainee. Ten staż jest dla ciebie, jeżeli chcesz zdobyć doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i mieć realny wpływ na procesy biznesowe zachodzące w firmie.

Carrywater oferuje płatny, 2-3 miesięczny staż studentom i absolwentom. Po odbyciu praktyk, najlepszym stażystom składamy propozycję stałej pracy na stanowisku młodszego konsultanta.

Zapraszamy do składania aplikacji stażowych osoby pełne pasji, kreatywne i pracowite. Szukamy ludzi, którzy interesują się tematyką związaną z zarządzaniem projektami i konsultingiem. Takich, którzy podjęli już wcześniej rozmaite kroki, by rozwijać swoje zainteresowania, np. uczestniczą w kołach naukowych związanych z zarządzaniem projektami, czy działają w organizacjach związanych z zarządzaniem i konsultingiem.

Co oferujemy?

Staż w naszej firmie daje ludziom rozpoczynającym karierę zawodową wiele możliwości. Pozwala:

 • doświadczyć, czym jest biznes sam w sobie,
 • sprawdzić, jak wygląda zarządzanie projektami w praktyce,
 • dowiedzieć się, na czym polega praca analityka,
 • poznać wiele osób o bogatym doświadczeniu zawodowym,
 • zobaczyć, jak przebiegają spotkania biznesowe,
 • nauczyć się tworzyć oferty,
 • poczuć, jak to jest naprawdę być konsultantem.

Każdy stażysta rozpoczyna praktyki od uczestnictwa w szkoleniu, które wprowadzi go w zasady funkcjonowania Carrywater, pozna swojego przełożonego i otrzyma ramowy program stażu. Staż polega przede wszystkim na wspieraniu wybranego zespołu realizującego projekt na rzecz klienta zewnętrznego lub projekt wewnętrzny Carrywater.
Godziny pracy na stażu są elastyczne, więc w miarę możliwości staramy się dopasować system pracy stażysty do planu jego zajęć na uczelni.

Etapy rekrutacji

 • Selekcja CV
  Czytając aplikacje, skupiamy naszą uwagę przede wszystkim na szeroko pojętym doświadczeniu w zarządzaniu projektami. Dodatkowo zwracamy uwagę na kierunek studiów oraz na działalność studencką związaną z zarządzaniem projektami. Ponadto wymagamy bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, ze względu na obowiązującą podczas stażu fachową literaturę w tym języku.
 • Assessment Center
  Wyselekcjonowanych kandydatów zapraszamy do udziału w sesji Assessment Center, która jest najważniejszym etapem rekrutacji na staż do Carrywater.
  Sesja AC podzielona jest na dwa etapy.
  Pierwszy z nich składa się z zadania związanego z zarządzaniem projektami oraz z zadań pozwalających nam ocenić biegłość kandydata w obsłudze programów MS Excel i MS PowerPoint. Kolejny etap to test kompetencji analitycznych oraz testy badające kompetencje społeczne uczestników.
 • Rozmowy kwalifikacyjne
  Ostatnim etapem procesu rekrutacji na staż są rozmowy kwalifikacyjne. Do tego etapu zapraszamy osoby, które pozytywnie przeszły sesję Assessment Center. Sprawdzamy motywacje kandydatów, poznajemy się wzajemnie. Rozmowa prowadzona jest w języku angielskim.

CV według standardów Carrywater

Przed napisaniem CV warto zastanowić się, jakich kompetencji i kwalifikacji wymaga od kandydata potencjalny pracodawca. Drugi krok to krytyczna ocena własnych umiejętności oraz chwila zastanowienia, w jaki sposób moglibyśmy je udokumentować.
W przypadku ludzi młodych duże znaczenie mają doświadczenia zdobyte podczas studiów. Szeroko rozumiana działalność studencka, albo działalność charytatywna na pewno zainteresuje potencjalnego pracodawcę na etapie selekcji aplikacji stażowych. Należy pamiętać, żeby tego typu doświadczenia koniecznie wpisać do CV.
Kolejna ważna decyzja to wybór tzw. layoutu CV, czyli formatu, w którym się ten dokument skonstruuje. Jeszcze kilka lat temu większość CV przedstawiana była w formie tabeli. Obecnie odchodzi się od tego trendu. Wśród wielu możliwych wariantów najwięcej o kandydacie powie CV podzielone na następujące części:

 • informacje ogólne o kandydacie, czyli imię, nazwisko, wykształcenie, dane kontaktowe;
 • kluczowe kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności – każde doświadczenie kształtuje nas jako pracowników, więc warto wpisać w tej części również pracę na niepełny etat czy pracę wakacyjną;
 • najważniejsze doświadczenia projektowe – uczestnictwo w projektach (także studenckich);
 • przebyte szkolenia, certyfikaty i ukończone kursy;
 • zainteresowania.

Do opisania każdej z tych części należy podejść starannie. Warto poświęcić czas na przypomnienie sobie projektów, w którym uczestniczył kandydat, czy precyzyjne opisanie kompetencji.

Dobry list motywacyjny

Pracodawcy w procesach rekrutacyjnych coraz częściej wymagają od kandydatów sformułowania listu motywacyjnego. Do pisania tego dokumentu należy podejść bardzo solidnie.
List motywacyjny uzupełnia życiorys, w którym nie ma miejsca na szczegółowe rozpisywanie się o swoich zaletach. Dokument ten powinien być merytoryczny, napisany poprawnie stylistycznie i ortograficznie. Musi być też zwięzły (maksymalnie jedna strona A4) i ciekawy, tak by przekonał potencjalnego pracodawcę, że to właśnie tego kandydata warto zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną.

Co to są „kompetencje”?

Kompetencje łączą w sobie wiedzę teoretyczną, umiejętności, kwalifikacje i naturalne predyspozycje człowieka. Kompetencje nie są cechami stałymi, zmieniają się wraz ze zdobywaniem nowych doświadczeń zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Może się więc okazać, że kompetencję np. przywództwa osiągniesz dopiero po latach pracy z ludźmi.
Należy pamiętać, że kompetencje możemy rozwijać i doskonalić. Poziom kompetencji można zbadać przy pomocy testów kompetencyjnych, a wynik przedstawić za pomocą kilkustopniowej skali. Wyróżniamy takie kompetencje, jak:

 • komunikatywność,
 • umiejętność analizy danych liczbowych,
 • planowania,
 • przywództwa.

Obecnie rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są w szczególny sposób. Pracodawcy zależy na tym, by odnaleźć w kandydacie poszukiwane na danym stanowisku kompetencje. Jest to możliwie do osiągnięcia przy pomocy zadawania pytań otwartych.

W przypadku pytań dotyczących stażu, prosimy o kontakt: praca@carrywater.com

polecamy: