Carrywater - business architects

Jakub Vogtt, partner w Carrywater, komentuje artykuł w majowym HBR

%H:%M

W najnowszym, majowym numerze Harvard Business Review Polska, Jakub Vogtt, partner w Carrywater komentuje artykuł „Trwała przemiana kulturowa”.

Autorzy artykułu: Jon R. Katzenbach, Ilona Steffen, Caroline dowodzą, że kultura organizacyjna stanowi niepowtarzalne dziedzictwo przedsiębiorstw. Wynikające z niej skłonności pracowników są mocno ugruntowane. Może ona zarówno zwiększyć zaangażowanie pracowników, jak i być kulą u nogi, kiedy firma próbuje dokonać istotnej zmiany. Nie powinno się z nią walczyć, tylko oprzeć się na niej i działać w jej ramach, aż zacznie ewoluować w pożądanym kierunku. Autorzy podpowiadają, jak sterować ewolucją kultury, by stała się akceleratorem reform i źródłem energii do działania.

O swoich doświadczeniach we wdrażaniu zmian w polskich przedsiębiorstwach opowiada Jakub Vogtt, partner w Carrywater. Dowodzi, że podczas przygotowania strategii zmian istotne jest zjednanie liderów oraz wzbudzenie wśród pracowników poczucia współtworzenia, a co za tym idzie, współodpowiedzialności za nowo wprowadzane procesy. Wartością opracowywanych wspólnie projektów często nie jest samo rozwiązanie w postaci strategii zaakceptowanej do wdrożenia ale proces dochodzenia do niej, który nadaje mu wiarygodność w oczach osób uczestniczących, a jednocześnie zwiększa szanse na właściwe zrozumienie aspektów wdrożeniowych, w szczególności związanych z kulturą organizacyjną firmy.

polecamy: