Carrywater - business architects

Wywiad z Wojciechem Woziwodzkim

%H:%M

Wywiad z Wojciechem Woziwodzkim – założycielem, a obecnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Carrywater Group S.A. – opublikowany w magazynie

polecamy: