Carrywater - business architects

Zastępca kierownika projektu

Zarządzanie projektem w roli osoby wspierającej Kierownika Projektu (tzw. Shadow Project Manager) zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zdefiniowanym przez Klienta oraz z metodyką zarządzania projektami stosowaną w jego organizacji.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która planuje powierzyć rolę Kierownika Projektu osobie z własnej organizacji, która dopiero zdobywa doświadczenie. Przydzielenie roli Zastępcy Kierownika Projektu doświadczonej osobie spoza organizacji pozwala skrócić proces uczenia się oraz zminimalizować ryzyko w prowadzonym aktualnie projekcie.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: