Carrywater - business architects

Specjalista ds. zarządzania projektami – koordynator zarządzania zakresem

Koordynacja prac w obszarze zarządzania zakresem projektu i jego zmianami. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w którejrealizowane są projekty o dużej złożoności zakresu i która nie dysponuje osobą z doświadczeniemw koordynacji prac związanych ze zmianami zakresu projektu.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: