Carrywater - business architects

Specjalista ds. zarządzania projektami – koordynator zarządzania ryzykiem

Koordynacja prac w obszarze zarządzania ryzykiem w projekcie. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty o dużym stopniu złożoności, narażone na wiele ryzyk, o istotnym wpływie na wyniki przedsiębiorstwa, która nie dysponuje osobą z doświadczeniem w koordynacji prac związanych z zarządzaniem ryzykiem projektowym: prowadzenie rejestru ryzyk, analiza wpływu ryzyka na cele projektowe, rekomendowanie odpowiedzi na ryzyko.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: