Carrywater - business architects

Specjalista ds. zarządzania projektami – koordynator zarządzania budżetem

Koordynacja prac w obszarze budżetowania, monitorowania kosztów oraz rozliczania finansowego projektu. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty o dużej skali i złożoności budżetu i która potrzebuje doświadczonej osoby do koordynacji prac związanych z budżetem projektu: monitorowanie kosztów, raportowanie budżetowe, analizy efektywności finansowej, rozliczenie finansowe projektu.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: