Carrywater - business architects

Menedżer zarządzania ryzykiem w projekcie

Zarządzanie obszarem ryzyka w projekcie. Rola podległa Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, w której realizowane są projekty o dużym stopniu złożoności, narażone na wiele typów ryzyka, o istotnym wpływie na wyniki przedsiębiorstwa i która nie dysponuje pracownikiem z doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem projektowym.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: