Carrywater - business architects

Kierownik wsparcia administracyjnego projektu

Kierowanie zadaniami dotyczącymi wsparcia administracyjnego dla projektu/programu lub organizacji np. w roli Kierownika Biura Projektów (PMO).

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która potrzebuje doświadczonej osoby do kierowania Biurem Projektów (PMO) zgodnie z rolą przypisaną do tej kompetencji i zasadami działania zdefiniowanymi dla PMO.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: